Day care Malvína Karlín

Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín

phone:+420 723 233 299

Mgr. Nela Tomancová
Manager

phone: +420 777 301 292
email:karlin@jeslemalvina.cz