Do našeho týmu vybíráme učitele, kteří jsou odborníky ve svém oboru, mají dlouholeté zkušenosti s výukou dětí, umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Nejdůležitějším kritériem je cit pro práci s malými dětmi, vřelý a individuální přístup.

Alžběta Frimlová
Jednatelka

Zakladatelkou a jednatelkou Malvíny od roku 2012.

Mgr. Nela Tomancová
Manažerka, pečovatelka

Vzdělání: Palackého univerzita v Olomouci, obor archeologie-historie. Pedagogické minimum pro střední školy v oboru historie, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Zkušenosti: Vedoucí na dětském pohádkovém táboře pro rodiče s dětmi. Výuka dějepisu při praxi na olomouckém gymnáziu Hejčín a zlínském gymnáziu Lesní čtvrť, zástupce ředitele v MŠ Malvína

Helena Mečiarová
Pečovatelka

Vzdělání: Bilingvní gymnázium, profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Zkušenosti: Péče o děti od dvou do šesti let: hlídání dětí v rodinách, práce vychovatelky v umělecké dětské skupince, učitelka v MŠ.

Sára Benešová
Pečovatelka

Vzdělání: Mimoškolní a předškolní pedagogika, kurz Montessori pro 0-3 let, VŠ obor ekonomie

Zkušenosti: Pedagogický zástup za ředitelku v Montessori školce, dobrovolnictví pro neziskový sektor - péče o děti z pěstounských rodin, hlídání dětí ve Švýcarsku a Itálii, výuka anglického jazyka

 

Mgr. Alena Kozlerová
Speciální pedagog, etoped

Vzdělání: VŠ, speciální pedagogika, další vzdělání: Vývojová dysfázie, Prevence rizikového chování dětí, výcvik rodinného poradce, ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a dětské kresby, výcvik diagnostiky dětské kresby.

Zkušenosti: Zajišťování podpory dětí s obtížemi v oblasti kognitivních funkcí, konzultace a podpora při sestavování PLPP a IVP, podpora a diagnostika při nestandardním chování, poskytování krizové intervence,  poradenství v oblasti reedukace a prevence, spolupráce se všemi pracovníky jeslí, depistážní činnost.

Pauline Saint - Čabrada
Gentle Sleep Coach®

Mým posláním jako certifikovaný Gentle Sleep Coach®, je pomáhat rodinám mít klidný a kvalitní spánek. Takový, který si zaslouží! Pracuji s rodiči na tom, jak nastavit zdravé spánkové návyky jejich dítěte.

Základem je vytvoření individualizovaného plánu spánku krok za krokem, který zohledňuje rodičovskou filozofii, věk, zdraví a temperament vašeho dítěte, potřeby matky a související rodinnou dynamiku. A co je nejdůležitější, podporuji, trénuji a provádím vás procesem od začátku do konce!

Více na https://www.timeforbedcoaching.com

Judita Nováková
Lektorka

Vzdělání a zkušenosti:
Dva stupně vzdělávacího programu manažerské školy firmy MSI s.r.o. zaměřené na obchodní a manažerské dovednosti, kurz školitelů firmy Hackland. Browne&Associates, Kanada Dlouhodobý rozvojový program pro kouče - Projekt Certifikovaný kouč, rozvojový projekt zakončený certifikací, společnost ARK Consulting, s.r.o. 8 let praxe pod dohledem psychologa při rozvíjení osobnosti, získání zdravého sebevědomí a motivace.