Mezinárodní jesle Malvína Karlín a akreditovaná mezinárodní mateřská škola Malvína Futurama, se nacházejí v krásné a rychle rostoucí oblasti Karlína. Malvíny jsou se zaměřením na uměleckou tvorbu unikátním projektem, který stále rozvíjíme.

Jesle Malvína Karlín, jsou poprvé od roku 2012 v samostatných prostorách s vlastní zahradou. V létě prošly kompletní rekonstrukcí prostor tak, aby vyhovovaly našim náročným požadavkům na péči o ty nejmenší, s důrazem na optimistické, bezpečné a podnětné prostředí, na kvalitu použitých materiálů, funkčnost a komfort pro děti, rodiče i zaměstnance.

Projekt interiéru na míru potřebám těch nejmenších dětí jsme připravily ve spolupráci se zkušenými architekty a architektkami z renomované kanceláře No Architects.

Hlavním cílem jeslí Malvína Karlín, je laskavou a vřelou formou poskytnout těm nejmenším pocit bezpečí a přijetí. 

Předávat jim dovednosti a vědomosti, které jim pomáhají rozvíjet jejich tvořivost, fantazii, poznávat okolní svět, nové kamarády a vést je k samostatnosti. Při práci klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a podporujeme jeho přirozenou zvídavost. Naší snahou je vytvořit takové prostředí, kde se děti cítí spokojeně, bezpečně a osvojí si takové dovednosti a schopnosti, aby mohly pokračovat do dalších úrovní předškolního vzdělávání v Malvíně Futurama.

Chceme, aby se naše školka i jesle staly místem spokojeného a šťastného dětství, místem, kam se děti i rodiče rádi vrací.

Pečujeme o Vaše dítě s láskou, porozuměním a úsměvem.

Vaše Malvína