Vážení rodiče,

přinášíme Vám bližší informace o přijímacím řízení v Malvíně, platné pro školní rok 2020/2021.

O přijetí dítěte do Jeslí Malvína můžete zažádat kdykoli během roku.

Pro úspěšné zařazení Vašeho dítěte do Malvíny, nás prosím kontaktujte s dostatečným předstihemČekací doba je 6 - 12 měsíců!

V případě Vašeho zájmu o docházku vyplňte předběžnou přihlášku kterou najdete níže a na jejím základě si domluvíte termín individuální schůzky s vedením Malvíny.

V Jeslích Malvína se tak budete mít možnost setkat nejen s jejími pečovateli, ale i nahlédnout do průběhu dne. Zároveň se detailněji seznámíte s prostředím jeslí a jejich zázemím. Na této schůzce, bychom si společně s Vámi rádi popovídali o filosofii Malvíny, seznámili Vás s našimi hodnotami a možnostmi vzdělávání v rámci našeho edukačního systému.

Na základě obdržené informace o přijetí dítěte do Jeslí Malvína podepíše zákonný zástupce smlouvu a uhradí školné na první měsíc docházky. V případě, že dítě do Malvíny nenastoupí, platba propadá.

Rádi bychom Vám současně sdělili, že pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst v Malvíně, budou při výběrovém řízení posuzována následující kritéria.

1. Dítě, jehož sourozenci již navštěvují mateřskou školu nebo jesle Malvína.
2. Dítě s nástupem na plnou docházku a na celý školní rok.
3. Věk dítěte.